Volejte infolinku

221 506 300

Mgr. Aleš Eppinger

Mgr. Aleš Eppinger

Aleš Eppinger absolvoval Právnickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci v roce 2001.

Po absolvování právnické fakulty působil Aleš nejprve u JUDr. Jana Veselého PhD. jako exekutorský koncipient v Exekutorském úřadu Praha 1, kde se kromě zajišťování běžné agendy exekučního úřadu podílel mimo jiné i na přípravě legislativy v oblasti soudních exekucí.

Od roku 2002 působí Aleš v advokacii. V letech 2003 až 2008 pracoval Aleš v přední mezinárodní advokátní kanceláři Weinhold Legal, v.o.s. a to nejprve na pozici junior lawyer a později na pozici senior lawyer - vedoucí advokát specializovaný na poskytování právních služeb německé klientele. Během svého působení v advokátní kanceláři Weinhold Legal, v.o.s. absolvoval Aleš celou řadu specializovaných seminářů (např. Corporate M&A II Law School ve Varšavě).

Aleš Eppinger se specializuje především na oblast obchodního práva, zejména na fúze a akvizice obchodních společností, občanské právo, právo nemovitostí, insolvenční právo a soudní a arbitrážní řízení.

V průběhu své profesní praxe se Aleš podílel na četných mezinárodních transakcích, mimo jiné na významných příhraničních akvizicích nadnárodních společností, komplexních restrukturalizacích významných holdingů a rovněž i na mezinárodních arbitrážích. Aleš dále poskytoval právní poradenství významným bankám, strojírenským a energetickým společnostem a to zejména v oblasti práva obchodních společností.

Aleš se dále velmi intenzivně věnuje lektorské činnosti. V současné době se ve své lektorské činnosti zaměřuje zejména na problematiku postavení podnikatele a nových právních možností, které přináší rekodifikace soukromého práva od roku 2014.

Aleš je partnerem poradenské skupiny Schaffer & Partner od roku 2008. Aleš Eppinger působí jako advokát České advokátní komory od roku 2005.

Aleš hovoří plynně česky, německy a anglicky. 

 

 

 

© 2014 Schaffer & Partner
Vyrobilo studio HIFIVE