Volejte infolinku

221 506 300

Mgr. Dagmar Junková

Mgr. Dagmar Junková

Dagmar Junková promovala na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze v roce 2007. V rámci studia absolvovala dvousemestrální kurz „Einführung in das deutsche Recht“ pod záštitou Universität Hamburg. Od roku 2004 vykonávala praxi v advokátní kanceláři JUDr. Martina Grubnera.

Dagmar Junková se ve své praxi zaměřuje na obecné obchodní právo a právo obchodních společností. Dále se specializuje na právo pracovní, právo pojišťovací, právo nemovitostí a investiční pobídky. Dagmar Junková je též činná jako přísedící pracovněprávního senátu Obvodního soudu pro Prahu 1.

Dagmar Junková také spolupracuje s německou vzdělávací společností Management Circle AG. V rámci této spolupráce se ve Frankfurtu nad Mohanem účastnila jako přednášející celodenního semináře „Arbeitsrecht Tschechien“. V souvislosti s přednáškovou činností k Novému občanskému zákoníku  se Dagmar zaměřuje zejména na problematiku pracovního práva, otázku odměňování statutárního orgánu, problematiku souběhu výkonu funkce jednatele s pracovním poměrem a právo nemovitostí po rekodifikací soukromého práva v České republice.

Dagmar je členkou týmu poradenské skupiny Schaffer & Partner od roku 2007. Od roku 2011 zde působí jako spolupracující advokátka.

Hovoří česky a německy.

 

© 2014 Schaffer & Partner
Vyrobilo studio HIFIVE